Sindet og Buddismen

Buddha

Filosoffer, nerveforskere og læger har længe undret sig over, hvordan det bevidste sind bliver til og det kommer nok til at tage lang tid for dem endnu. Sindet kan kun opleves af personen selv, det eksisterer ikke hvis man prøver at ”se” det hos et andet individ.

Sindet er ikke en ting, der kan måles, vejes eller karakteriseres på nogen måde. Sindet er heller ikke det samme som en sjæl. Sindet er den bevidsthed, der oplever og erfarer verden gennem krop, sanser, følelser og tanker – og er et rent bevidsthedscenter.

ifølge Buddismen opleves Lidelse, når man indskrænker sindets mangfoldighed til at være et ”jeg” med personlige behov. En sådan tilstand udspringer af uvidenhed om sindets sande natur. Her vil fænomener som sygdom, alderdom, død og tab opleves som virkelige, og lidelse vil dermed være en realitet.

Modsat opleves lykke, når man overskrider enhver forestilling og identificerer sig helt med sindets åbne, klare og ubegrænsede tilstand.

Det var det, Buddha gjorde. 24 timer i døgnet hvilede han i en tilstand af frygtløshed, fryd og fuldt nærvær i andre menneskers situation. En sådan tilstand opstår, når man fjerner sindets slør, og sindets iboende kvaliteter udfoldes.

Buddhas første indsigt var, at frihed og lykke må findes i noget, der er vedvarende. I stedet for at følge de vekslende fysiske behov eller de skiftende tanker og følelser, søgte han at finde det, der gjorde dem muligt.

Han erfarede, at den bevidsthed, der er i stand til at opleve sig selv og verden omkring – sindet selver det eneste vedvarende i verden. Det lykkedes Buddha at få indsigt i sindets natur og fuldt at identificere sig med det. Han var dermed blevet en buddha, én der er vågnet af uvidenhedens søvn.

Buddha oplevede nu verden som den var, uden at lægge noget til eller trække noget fra: Han hverken håbede eller frygtede, men var blot til stede her og nu. Han var blevet oplyst af den bevidsthed, der gennemstrømmer alt, og oplevede alle væsener som fuldkomne og i sig selv helt rene.

Efter Buddhas erkendelse som 35-årig var sindets klare lys tilstede i alt, hvad han foretog sig. Han erfarede sindet som åbent, klart og ubegrænset og kunne derfor håndtere enhver situation med glæde og medfølelse.

Meditation er et redskab til at arbejde med sindet. Hvordan en meditation virker afhænger af det, man ønsker at opnå med at meditere.

Ved at meditere dagligt, træner man sig i ikke at følge de tanker og følelser, der kommer og går i sindet. På den måde falder sindet til ro, og man kan begynde at vende sindets opmærksomhed mod dets egen lysende kraft.

Daglig meditation går ud på at opbygge en god vane, ”en stærk muskel” Ligesom hvis man ønsker en sund krop, dagligt motionerer og vedligeholder den med mad og renhed, ligeledes opbygges sinde’s styrke ved en daglig tilbagevendende ”motioneren” af sindet.

Mediterer man dagligt for at holde sindet klart og nærværende.

Ved daglig meditation opnår man større frihed til at handle gavnligt i livets forskellige situationer.

Hvis du ikke kontrollerer dit sind – så vil personligheden kontrollere dig!

Halter parforholdet her i det nye år?

Januar har ry for at være højsæson for skilsmisser. I kølvandet på julen søger flere par hjælp til at få forholdet på sporet igen. Mange parforhold strækkes til det yderste i juleferien.

Det er ikke julen i sig selv, der er belastende for parforholdet. Højtiden bliver som en af årets mærkedage blot et forstørrelsesglas for de spændinger, der kan ligge under overfladen. For julen er fyldt med ønsker og behov. Forventningerne kan være tårnhøje, både til os selv og andre. Virkeligheden kan få meget svært ved at leve op til forventningerne. De uindfriede behov og ønsker, kan meget nemt føre til frustration, skuffelse og vrede. Bebrejdelser og kritik af os selv og vores partner farer frem uden filter.

Midt i alt dette kan vi komme til at lukke af, fordi vi ubevidst ikke ønsker at mærke, hvor skuffede, vrede eller kede af det, vi egentligt bliver. Den kostbare fritid sammen bliver anstrengende og fyldt med misforståelser, halvlunkne kys og hastige kram. Vi laver en følelsesmæssig, kommunikativ og mental afstand til vores partner, og på den måde kommer vi langsomt længere og længere væk fra hinanden.
Før vi ved af det kan vi næsten ikke føre en almindelig samtale med hinanden, uden at det ender i et skænderi. “Hvaaar?!”, “Du misforstår mig hele tiden”, “Du lytter aldrig til mig”, “Hvor er du irriterende”, “Så kom dog i gang”.

Vi kan sagtens stadig elske den anden meget højt, men nu er det bare ligesom, at vi ser partneren igennem et tåget filter af mistillid og skuffelse. Kommunikationen er gået helt i stå og afstanden mellem os bliver længere og længere. Selvom vi prøver, ja måske virkeligt anstrenger os, bliver det bare ikke helt godt. Vi fanges i en negativ spiral.

Kan du nikke genkendende til noget af ovenstående, så er du langt fra alene om at have det sådan. Flere par oplever at julen kaster lys over negative mønstre i parforholdet.

Den negative spiral kan stoppes. Her er et par gode råd, som kan bidrage til den gode stemning i parforholdet:

  • Vælg en kærlig indstilling: Møder du din sure og stressede partner med venlighed. Det øger markant chancerne for god kommunikation, hvis du kan lade være med at hoppe med på den negative spiral. Lægger partneren op til et skænderi, så punkter det, ved at møde ham/hende på en kærlig måde, frem for selv at fare i flint.
  • Lyt til hinanden: Vi forventer ofte, at vores partner oplever det samme som os selv, når vi har en samtale eller fx laver aftaler. Men sandheden er, at vi ofte opfatter tingene forskelligt. Vet at lytte til hinanden og sætte ord på det, i hver især oplever, kan i samstemme jeres oplevelser og sikre, at i er på vej i samme retning.
  • Sig undskyld: Det løser op for konfliktniveauet, hvis du kan indrømme en fejl frem for at holde fast. Hvis du fanger dig selv i fx at vrisse af din partner, så sig undskyld og start forfra på en venligere måde. I kommer langt med en respektfuld tone.
  • Tænk dig om: Tænk på hvad det er, du egentligt ønsker at opnå. Opnår du det på denne måde? Hvad kan du gøre i stedet?
  • Gå på opdagelse efter uopfyldte behov: I frustrationen ligger der ofte et uforløst behov. Spørg dig selv: Sådan som jeg har det lige nu, hvilket behov kan der mon ligge bag? Find ind til dette behov og vær opmærksom på, hvordan du får afleveret budskabet til din partner. Hvad er mon din partners behov? Spørg!
  • Grib i egen barm: Før du placerer skylden for den dårlige stemning på din partner, så mærk lige efter. Hvad er min del af dette?” Og endnu vigtigere: “Hvad kan jeg selv gøre for at ændre det?”
  • Vær nysgerrig: Prøv at sætte dig ind i, hvad din partner tænker og føler. “Hvordan er det at være x lige nu?”, “Er det virkeligt kun for at irritere mig, at x ikke er gået ud med skraldespanden endnu?” “Hvordan oplever x mon situationen?”

I kan sammen finde tilbage til hinanden igen gennem en positiv dialog. At bibeholde en åben og venlig kommunikation er essentielt, hvis konflikter og udfordringer i parforholdet skal løses.
Ved på en konstruktiv måde at få sat ord på jeres frustrationer, ved at blive bevidstgjort om dine egne og din partnerens behov og forventninger, ved sammen at lave prioriteringer, ved at bruge positive måder at kommunikere med hinanden kan i finde tilbage til kærligheden og nærværet til hinanden, og i vil kunne komme gennem konflikter som et styrket par.

 

Skrevet af: Tina Rosgaard og Johnny Gøtke