En kæde er ikke stærkere end det svageste led
Ovenstående er nok en ledelses vigtigste funktion, at sørge for at alle afdelinger og funktioner fungerer optimalt for opnåelse af fastsatte mål.
Ved alle former for ændringer i organisationen vil de forskellige funktioner påvirke hinanden, og det er derfor vigtigt at have fokus på “hele kæden” :

 

 • er der de fornødne ressourcer til stede?
 • er alle funktioner optimale ift. det nye?
 • er de fysiske rammer i orden?
 • er der det optimale flow ift. det administrative?
 • er samarbejde og flow på plads?
 • er der lavet en implementerings-strategi?
 • Kontakt

  Kontakt

  er der lavet en kontrol og opfølgnings-strategi?
 • hvordan indvirker ændringerne på det eksisterende?
 • hvordan ser dækningsgraden ud?
 • ligger salgsfokus på de produkter der har den største dækningsgrad?
 • Er der styr på lager og flow ift. ordreflow.?
 • Er der tydelige funktionsbeskrivelser for alle medarbejdere?