Sindet og Buddismen

Buddha

Filosoffer, nerveforskere og læger har længe undret sig over, hvordan det bevidste sind bliver til og det kommer nok til at tage lang tid for dem endnu. Sindet kan kun opleves af personen selv, det eksisterer ikke hvis man prøver at ”se” det hos et andet individ.

Sindet er ikke en ting, der kan måles, vejes eller karakteriseres på nogen måde. Sindet er heller ikke det samme som en sjæl. Sindet er den bevidsthed, der oplever og erfarer verden gennem krop, sanser, følelser og tanker – og er et rent bevidsthedscenter.

ifølge Buddismen opleves Lidelse, når man indskrænker sindets mangfoldighed til at være et ”jeg” med personlige behov. En sådan tilstand udspringer af uvidenhed om sindets sande natur. Her vil fænomener som sygdom, alderdom, død og tab opleves som virkelige, og lidelse vil dermed være en realitet.

Modsat opleves lykke, når man overskrider enhver forestilling og identificerer sig helt med sindets åbne, klare og ubegrænsede tilstand.

Det var det, Buddha gjorde. 24 timer i døgnet hvilede han i en tilstand af frygtløshed, fryd og fuldt nærvær i andre menneskers situation. En sådan tilstand opstår, når man fjerner sindets slør, og sindets iboende kvaliteter udfoldes.

Buddhas første indsigt var, at frihed og lykke må findes i noget, der er vedvarende. I stedet for at følge de vekslende fysiske behov eller de skiftende tanker og følelser, søgte han at finde det, der gjorde dem muligt.

Han erfarede, at den bevidsthed, der er i stand til at opleve sig selv og verden omkring – sindet selver det eneste vedvarende i verden. Det lykkedes Buddha at få indsigt i sindets natur og fuldt at identificere sig med det. Han var dermed blevet en buddha, én der er vågnet af uvidenhedens søvn.

Buddha oplevede nu verden som den var, uden at lægge noget til eller trække noget fra: Han hverken håbede eller frygtede, men var blot til stede her og nu. Han var blevet oplyst af den bevidsthed, der gennemstrømmer alt, og oplevede alle væsener som fuldkomne og i sig selv helt rene.

Efter Buddhas erkendelse som 35-årig var sindets klare lys tilstede i alt, hvad han foretog sig. Han erfarede sindet som åbent, klart og ubegrænset og kunne derfor håndtere enhver situation med glæde og medfølelse.

Meditation er et redskab til at arbejde med sindet. Hvordan en meditation virker afhænger af det, man ønsker at opnå med at meditere.

Ved at meditere dagligt, træner man sig i ikke at følge de tanker og følelser, der kommer og går i sindet. På den måde falder sindet til ro, og man kan begynde at vende sindets opmærksomhed mod dets egen lysende kraft.

Daglig meditation går ud på at opbygge en god vane, ”en stærk muskel” Ligesom hvis man ønsker en sund krop, dagligt motionerer og vedligeholder den med mad og renhed, ligeledes opbygges sinde’s styrke ved en daglig tilbagevendende ”motioneren” af sindet.

Mediterer man dagligt for at holde sindet klart og nærværende.

Ved daglig meditation opnår man større frihed til at handle gavnligt i livets forskellige situationer.

Hvis du ikke kontrollerer dit sind – så vil personligheden kontrollere dig!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: