Formål:

Vi arbejder for at hjælpe mennesker til større trivsel og motivation i livet. Gennem terapi, rådgivning og kurser ønsker vi at løfte i perspektiv og skabe forandring.

Værdier:

Alt hvad vi beskæftiger os med tager udgangspunkt i et simpelt værdisæt, som handler om at skabe størst mulig autencitet, nærvær og bevidsthed i alt, hvad vi laver. Derfor vender vi jævnligt tilbage og spørger os selv, om vi har hjertet med? Fremmer det, jeg er i gang med, kærneværdierne i mig selv og andre? Implicit i dette arbejde vægter vi etik, faglig reflektion og søger en høj grad af professionelisme.

 

 

 

 

 

 

 

  • Autencitet: Vi er til stede med os selv og ærlige i mødet med andre. Vi fremstår, som vi er. Det gør det lettere for andre at forholde sig til os, da man ved hvad man kan regne med. Samtidig giver det andre mulighed for også at kunne være sig selv. Vi giver autenciteten plads i vores arbejde ved at møde, det som er, åbent og uden dagsorden.
  • Nærvær: Vi skaber rammerne for at vi selv, og de mennesker vi er i kontakt med, kan være 100% tilstede i nuet med det som er.
  • Indlevelse: Vi lytter empatisk til andres perspektiv uden at bedømme eller sætte i bås. Vi lytter med vores ører til det som bliver sagt og med hele vores sansesystem til det, der ligger under ordene. Vi spørger nysgerrigt ind til det, der ligger bag det umiddelbare.
  • Samskabelse: Vi arbejder for et “VI”, det fælles bedste. Vi tror på at helheden er større end individet og at vi alle har indvirkning på hinanden. Derfor forholder vi os ydmygt overfor, at der altid er flere perspektiver på en sag. Ved at lytte til hinanden og arbejde sammen kan vi alle gøre hinanden bedre. Vi råder ikke over den gyldne sandhed om trivsel og motivation men skaber den sammen med de mennesker, som kommer til os.
  • Nytænkning: Tiden går hurtigt og meninger og trends skifter. Vi låser os ikke fast i en rigtig måde at gøre tingene på. Ved at møde og acceptere den evige forandring kan vi bevæge os med udviklingen.
  • Professionalisme: Vi forholder os reflekterende overfor metode og egen praksis. Vi er kritiske over for egen selvtilstrækkelighed og spørger altid os selv, om vi er de rette til at løse en opgave. Vi søger en høj grad af integritet og etik i vores arbejde, bl.a. ved at være informerede og overholde gældende lovgivning, tavshedspligt og etiske retningslinjer.

 

Læs mere om værdier