Hos Trivsel og Motivation arbejdes der vi for at hjælpe mennesker til større trivsel og motivation i livet, privat og arbejdsmæssigt. Gennem terapi, rådgivning og kurserstræbes der på at løfte i perspektiv og skabe forandring.

Alt hvad jeg beskæftiger mig med tager udgangspunkt i et simpelt værdisæt, som handler om at skabe størst mulig autencitet, nærvær og bevidsthed i alt, hvad vi laver.
Derfor vender vi jævnligt tilbage og spørger os selv, om vi har hjertet med? Fremmer det, jeg er i gang med, kærneværdierne i mig selv og andre?