Selvudviklingsgrupperne hos Trivsel og motivation adskiller sig fra gruppeterapien ved i højere grad at fokusere på sjælelige og spirituelle aspekter, hvor vi i terapigrupperne primært arbejder med det psykologiske lag. Du vil sammen med en mindre gruppe blive ledt på en opvågningsrejse til din indre essens og forbindelsen til den fælles strøm af liv, vi alle er en del af. Arbejdet i grupperne vil have fokus på meditative teknikker, energi- og bevidsthedsarbejde. 

Gudindegrupper: Disse grupper er kun for kvinder. Her får du en unik mulighed for at danne søsterskab med andre kvinder på vejen mod større bevidsthed og sammen styrke forbindelsen til den feminine natur og jordens skabende kræfter.

Grupperne mødes typisk 4 timer en gang månedligt i en weekend. Et forløb på 8 gange koster 3500kr pr deltager.

Der vil typisk være 8-10 deltagere i en gruppe. Der er løbende opstart af grupper, når der er deltagere nok. Kontakt os for at høre nærmere og evt. blive skrevet op til en gruppe. Du er også velkommen til at samle din egen gruppe, hvis du kender andre, som vil være med.