Ordet “supervision” betyder “overblik
Dvs. at se sig selv og sit arbejde
oppefra eller ude fra, at danne sig et “syn” af sig selv,
uden personligt at interagere med situationen.
Sammen styrker vi viden, retning og overblik og skaber overensstemmelse mellem tanke, ord og handling.
Sammen hjælper vi til, at mål og værdigrundlag afspejler sig i gruppens fælles og individuelle arbejdsliv.
Vi deler den individuelle viden, som så bliver fælles viden, det fælles mål bliver det individuelle mål og den enkeltes læring og udvikling bliver delt af gruppen.
Vi laver en bindende aftale om at reflektere over situationer i hverdagen, for at skabe større trivsel på arbejdspladsen, for den enkelte medarbejder og for hans/hendes omgivelser generelt.
Vi arbejder på at opkvalificere den daglig praksis, fordi man bliver bevidst om, hvorfor man gør det, man gør, siger det man siger, og føler det man føler.
Ligeledes arbejder vi på at udvikle, videreudvikle og vedligeholde de faglige kvalifikationer og modvirke udbrændthed, stress, frustration mm.
Den individuelle supervision, har til formål at øge tilfredsheden og motivationen for den enkelte medarbejder på arbejdspladsen, Her vil det være muligt, at kigge mere specifikt på målsætninger, behov og forventninger sat i forhold til ageren i konkrete situationer.
Kontakt

Kontakt