Formål:

Jeg arbejder for at hjælpe mennesker til større trivsel og motivation i livet. Gennem terapi, rådgivning og kurser er ønsket at løfte i perspektiv og skabe forandring.

Værdier:

Alt hvad jeg beskæftiger mig med tager udgangspunkt i et simpelt værdisæt, som handler om at skabe størst mulig autencitet, nærvær og bevidsthed i alt, hvad jeg gør.

Fremmer det, jeg er i gang med, kerneværdierne i mig selv og andre?

Læs mere om værdier