Formål:

Vi arbejder for at hjælpe mennesker til større trivsel og motivation i livet. Gennem terapi, rådgivning og kurser ønsker vi at løfte i perspektiv og skabe forandring.

Værdier:

Alt hvad vi beskæftiger os med tager udgangspunkt i et simpelt værdisæt, som handler om at skabe størst mulig autencitet, nærvær og bevidsthed i alt, hvad vi laver. Derfor vender vi jævnligt tilbage og spørger os selv, om vi har hjertet med? Fremmer det, jeg er i gang med, kærneværdierne i mig selv og andre? Implicit i dette arbejde vægter vi etik, faglig reflektion og søger en høj grad af professionelisme.

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om værdier